Navigácia

Utorok 22. 1. 2019
Počet návštev: 435954

Vitajte na stránkach našej škôlky!

Prajeme príjemný deň!

Novinky

 • Do galérie VÝMENA DETÍ Z MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY boli pridané fotografie.

  Deň 11.1.2019 bol pre deti z materskej školy a z 1. ročníka základnej školy výnimočný. Škôlkári mali možnosť zahrať sa na naozajstných školákov a sadnúť si do lavíc, školáci, naopak, vrátiť sa do škôlkárskych čias a pobudnúť v triedach plných hračiek a zábavy. Všetkým deťom sa výmena veľmi páčila, no zhodli sa na tom, že sa radšej vrátia tam, kam patria.

 • Do galérie VIANOČNÁ BESIEDKA boli pridané fotografie.

  Posledné dni starého roka bývajú v našej materskej škole už tradične veľmi rušné. Pripravujeme pre rodičov vianočné vystúpenie. A tak to bolo aj tohto roku. Dňa 13.12. vystupovali deti z 1.,2. a 3. triedy a dňa 14.12. deti zo 4. a 5. triedy. Všetky deti spievali, recitovali, tancovali a vinšovali a nakoniec sa pohostili koláčikmi a medovníkmi. Besiedka sa vydarila a my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie.

 • Do galérie PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

  Vianoce sa blížia a my máme plné ruky práce- spievame, recitujeme, nacvičujeme tančeky a divadielka a popritom sme stihli napiecť medovníčky. No a či sa vydarili, to sme zisťovali hneď. Keďže boli výborné, odložili sme aj pre rodičov, ktorí sú pozvaní do materskej školy na naše vianočné predstavenie.

 • Do galérie MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku...

  Tohtoročný Mikuláš bol výnimočný- okrem osláv Mikuláša v materskej škole sme sa zúčastnili vystúpenia Máša a medveď v kultúrnom dome. Okrem týchto známych rozprávkových postavičiek sme videli artistu, kúzelníčku, žonglérov a šaša. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo a dúfame, že tento zážitok si deti budú pamätať čo najdlhšie.

 • Dňa 20.11.2018 sme v materskej škole privítali vzácnu návštevu- pána policajta Igora Veselovského. Deti ho očakávali netrpezlivo a aj s napätím. Predstavil im svoju prácu aj prácu kolegov. Prebral s deťmi dôležitosť správneho oblečenia počas pobytu vonku, najmä používanie reflexných prvkov. Vysvetlil zásady bezpečnej jazdy na bicykli a pravidlá cestnej premávky týkajúce sa detí a chodcov. Deťom sa beseda veľmi páčila a my dúfame, že si deti jeho rady zapamätajú a budú sa podľa nich riadiť.

 • Dňa 29.10. sme potešili našich starkých vystúpením pripravovaným z lásky. Keďže je nás v škôlke veľa a nezmestili by sme sa, tohtoročné vystúpenie sa konalo v kultúrnom dome. Okrem nášho programu sa babičky a dedkovia potešili krásnym srdiečkam a sladkému pohosteniu.

 • Aj tento rok sme si v našej materskej škole pripomenuli hodnotu a význam ovocia a zeleniny. Pani učiteľky pre nás pripravili "Deň zdravej výživy", v priebehu ktorého sme spoznávali, ochutnávali, ovoniavali, určovali hmatom či chuťou rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktorú sme si vopred priniesli z domu. Teraz už vieme, čo je prospešné pre naše zdravie a preto sme si sľúbili jesť oveľa viac ovocia a zeleniny.

 • Dňa 22.10.2018 do našej škôlky dotancovala víla Simsalala. Deti zabavila pekným hudobno- tanečným programom na tému: Povolania. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo- zapájali sa spevom, hrou na detské hudobné nástroje a tancom.

 • Do galérie BEZPEČNE,HRAVO A ZDRAVO - Nadácia Volkswagen Slovakia boli pridané fotografie.

  Naša materská škola sa zapojila do projektu zamestancov Volkswagen. V tomto projekte sme uspeli a získali sme dotáciu vo výške 1000 euro na zabezečenie dopadových podložiek pod preliezku. V spolupráci s obcou a dobrovoľníkmi boli tieto podložky zaobstarané a položené pod preliezku so šmýkačkou. Následne bol upravený terén okolo podložiek na zabezpečenie bezpečnosti detí. Za spoluprácu ďakujeme!

 • Krásny je náš život v škôlke, pestrý ako dúha, veď pani učiteľka je nám mama druhá...

  Dňa 3. septembra sa otvára brána materskej školy v ktorej privítame 104 detí. Dúfame, že aj tento šk. rok bude úspešný a prajeme všetkým veľa síl do nového školského roka.

 • Hurá! Hurá! Hurá!

  Koniec školského roka klope na dvere a všetci sa už tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny. Pre niektoré deti to bol prvý rok a možno bol aj náročný. Naučili sa toho naozaj veľmi veľa a zvládli to výborne. Preto im prajeme nech sa ich usilovnosť nestratí a pretrvá do ďalších rokov v základnej škole.

 • Pane, ktorý si na nebi,zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba na včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od Teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame.

  Dňa 8. júna sme slávili Deň rodiny. Keďže nás je v materskej škole veľmi veľa, rozhodli sme sa vystupovať v kultúrnom dome. Pripravili sme pre rodičov pásmo básní a piesní na tému: "V Kvetinkove", srdiečka s kresbou vlastnej rodiny a pre maminky ešte kvietok do záhrady Za snahu boli deti odmenené potleskom a vrúcnym objatím svojich rodičov.

 • Deti milujú hry a zábavu. Týmto heslom sme sa riadili pri príprave tohtoročného Dňa detí. Pripravili sme pre ne deň plný hier, tanca, spevu, súťaží a samozrejme nechýbali sladké odmeny. Počasie nám prialo a tak sme tento výnimočný deň prežili na škôlkárskom dvore.

 • Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

  Hoci sme len malí škôlkári, aj my chceme pomáhať zachraňovať planétu. Vieme, čo do prírody nepatrí, vieme triediť odpad a robiť všetko pre to, aby bola Zemeguľa veselá. A aby bola veselá aj naša škôlka, začali sme blízko- na škôlkárskom dvore. Vyzbierali sme odpadky, vyčistili trávnik od kamienkov, pohrabali suchú trávu a odmenou nám bola hra na krásnom a čistom dvore.

 • Do galérie BESEDA S POLICAJTMI boli pridané fotografie.

  Dňa 11.4.2018 nás v materskej škole navštívili policajti. Bolo zaujímavo a veselo. Zaujímavo preto, lebo sme sa rozprávali o správaní sa na ceste a o bezpečnosti pri jej prechádzaní a veselo preto, lebo nám aj zahrali na hudobných nástrojoch. Dokonca sme si s nimi zaspievali a zatancovali. Mali sme možnosť spoznať ich aj z inej stránky. Tento zážitok sa nám veľmi páčil a dúfame, že ostaneme kamaráti.

 • Do galérie SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ boli pridané fotografie.

  Dňa 28.3.2018 v našej materskej škole prebehla súťaž v speve ľudových piesní. Najskôr prebehlo triedne kolo a následne celoškôlkárske. Víťazom blahoželáme!

  1. Evelínka Kozaňáková, 2. Viktória Vojtkuliaková, 3. Jakub Vojtkuliak, 4. Alexander Šustek

  1. Silvia Bartošová, 2. Nela Vojtkuliaková, 3. Benjamín Briš, 4. Samuel Bystričan

 • Do galérie SÚŤAŽ V RECITÁCII boli pridané fotografie.

  Dňa 27.3.2018 sa v našej materskej škole konala triedna a následne celoškôlkárska súťaž v recitácii. Deti sa básne učili doma už mesiac vopred. Z triedneho kola postupovalo päť detí, ktoré reprezentovali v celoškôlkarskom kole. Víťazi boli vyhlásení v dvoch kategóriách a to:

  Motýliková a Lienočková trieda: 1. Dorota Madliaková, 2. Emka Jašicová, 3. Miško Vojtkuliak Srdiečková, Pastelková a Kvietočková trieda: 1. Samuel Bystričan, 2. Anetka Rypáková, 3. Erika Jamuľáková, 4. Lukáš Bystričan

 • Do galérie Marec- mesiac knihy boli pridané fotografie.

  V priebehu mesiaca Marec bolo u nás veselo. Do našej materskej školy zavítali rodičia a čítali deťom rozprávky a príbehy z najobľúbenejších kníh, ktoré deti priniesli z domu. Za ich ochotu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Do galérie Luskáčik boli pridané fotografie.

  Dňa 21.3.2018 sa naše deti zúčastnili matematickej olympiády "Luskáčik" v Materskej škole Zákamenné. Snažili sa zo všetkých síl a robili dobré meno našej materskej škole. Za usilovnosť a dobrú prácu boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

 • Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

  Dňa 7.2.2018 sa z materskej školy ozývala hudba a smiech. Deti sa zabávali na maškarnom plese- tancovali, súťažili a hrali sa. Náladu im vylepšili krásne masky, za ktoré dostali ceny a spolu s nezabudnuteľnými spomienkami si ich hrdo odnášali domov.

 • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

  Riaditeľ ZŠ A MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania Žiadostí o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 je od 30.04.2018 do 04.05.2018.

  Zákonní zástupcovia si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo ju nájdete na www.msnovot.edupage.org

  Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia /alebo zákonní zástupcovia/ a doložia tiež vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

 • Do galérie VIANOČNÁ BESIEDKA boli pridané fotografie.

  Vianoce

  Vianoce sú, keď sme spolu,keď rodina sadá k stolu.Mamka, ocko, detičky,dedkovia a babičky.Vianoce sú od Ježiška,dal nám lásku do balička.Bolo jej dosť, dostal každý,rozdelil ju raz a navždy.Medzi ľudí, kvietočky,zvieratká aj včeličky.Kúsok lásky zo srdiečka,ukry aj ty do balíčka.

 • Do galérie PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa tešíme na Vianoce a s ich prípravou máme veľa práce. Treba napiecť medovníky, ozdobiť stromček, nacvičiť vianočný program, napísať list Ježiškovi :-)

 • Do galérie MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

  Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda.

 • Do galérie DIVADLO- JANKO A MARIENKA boli pridané fotografie.

  Dňa 15.11.2017 navštívili našu materskú školu herečky s divadielkom: Janko a Marienka. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a herečky odmenili hlasným potleskom.

 • Deň materských škôl

  Dňa 10.11.2017 sme s deťmi oslávili Deň materských škôl. Tento sviatok bol plný hier, zábavy a priateľstiev. Na záver sme si pozreli divadlo: O Jankovi Polienkovi. Dúfame, že sa tento deň deťom veľmi páčil!

 • DEŇ STARÝCH RODIČOV
  24. 10. 2017

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

  Tento krásny sviatok sme oslávili spolu so starými rodičmi vystúpením v kultúrnom dome!

  Do galérie DEŇ STARÝCH RODIČOV boli pridané fotografie.

 • SIMSALALA- DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
  23. 10. 2017

  Do galérie SIMSALALA- DIVADLO boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
  24. 10. 2017

  Ovocie
  Ovocie je dobrá vec,
  vie to každý vzdelanec.
  lepšia ako čokoládka,
  od mamky je hruška sladká.

  Od otecka jabĺčko,
  s chuťou schrúmem ľahúčko.
  Od babičky strapec hrozna,
  každý z nás to dobre pozná.

  Od dedka zjem broskyňu,
  v každú dennú hodinu.
  Zdravý budem plný sily,
  skúste to tiež moji milí!

  Do galérie DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY boli pridané fotografie.