Navigácia

 • DEŇ ZEME

  Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

  Hoci sme len malí škôlkári, aj my chceme pomáhať zachraňovať planétu. Vieme, čo do prírody nepatrí, vieme  triediť odpad a robiť všetko pre to, aby bola Zemeguľa veselá. A aby bola veselá aj naša škôlka, začali sme blízko- na škôlkárskom dvore. Vyzbierali sme odpadky, vyčistili trávnik od kamienkov, pohrabali suchú trávu a odmenou nám bola hra na krásnom a čistom dvore.

 • BESEDA S POLICAJTMI

  Do galérie BESEDA S POLICAJTMI boli pridané fotografie.

  Dňa 11.4.2018 nás v materskej škole navštívili policajti. Bolo zaujímavo a veselo. Zaujímavo preto, lebo sme sa rozprávali o správaní sa na ceste a o bezpečnosti pri jej prechádzaní a veselo preto, lebo nám aj zahrali na  hudobných nástrojoch. Dokonca sme si s nimi zaspievali a zatancovali. Mali sme možnosť spoznať ich aj z inej stránky. Tento zážitok sa nám veľmi páčil a dúfame, že ostaneme kamaráti.

 • SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ

  Do galérie SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ boli pridané fotografie.

  Dňa 28.3.2018 v našej materskej škole prebehla súťaž v speve ľudových piesní. Najskôr prebehlo triedne kolo a následne celoškôlkárske.  Víťazom blahoželáme!   

  1. Evelínka Kozaňáková, 2. Viktória Vojtkuliaková, 3. Jakub Vojtkuliak, 4. Alexander Šustek

  1. Silvia Bartošová, 2. Nela Vojtkuliaková, 3. Benjamín Briš, 4. Samuel Bystričan

 • SÚŤAŽ V RECITÁCII

  Do galérie SÚŤAŽ V RECITÁCII boli pridané fotografie.

  Dňa 27.3.2018 sa v našej materskej škole konala triedna a následne celoškôlkárska súťaž v recitácii. Deti sa básne učili doma už mesiac vopred. Z triedneho kola postupovalo  päť detí, ktoré reprezentovali v celoškôlkarskom kole. Víťazi boli vyhlásení v dvoch kategóriách a to: 

  Motýliková a Lienočková trieda: 1. Dorota Madliaková, 2. Emka Jašicová, 3. Miško Vojtkuliak            Srdiečková, Pastelková a Kvietočková trieda: 1. Samuel Bystričan, 2. Anetka Rypáková, 3. Erika Jamuľáková, 4. Lukáš Bystričan

 • Marec- mesiac knihy

  Do galérie Marec- mesiac knihy boli pridané fotografie.

  V priebehu mesiaca Marec bolo u nás veselo. Do našej materskej školy zavítali rodičia a čítali deťom rozprávky a príbehy z najobľúbenejších kníh, ktoré deti priniesli z domu. Za ich ochotu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Luskáčik

  Do galérie Luskáčik boli pridané fotografie.

  Dňa 21.3.2018 sa naše deti zúčastnili matematickej olympiády "Luskáčik" v Materskej škole Zákamenné. Snažili sa zo všetkých síl a robili dobré meno našej materskej škole. Za usilovnosť a dobrú prácu boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

 • KARNEVAL

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

  Dňa 7.2.2018 sa z materskej školy ozývala hudba a smiech. Deti sa zabávali na maškarnom plese- tancovali, súťažili a hrali sa. Náladu im vylepšili krásne masky, za ktoré dostali ceny a spolu s nezabudnuteľnými  spomienkami si ich hrdo odnášali domov.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

  Riaditeľ ZŠ A MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania Žiadostí o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 je od 30.04.2018 do 04.05.2018.

  Zákonní zástupcovia si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo ju nájdete na www.msnovot.edupage.org

  Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia /alebo zákonní zástupcovia/ a doložia tiež vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

  Podľa kapacity MŠ sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

  a./ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

  b./ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  c./ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  Do galérie VIANOČNÁ BESIEDKA boli pridané fotografie.

  Vianoce 

  Vianoce sú, keď sme spolu,keď rodina sadá k stolu.Mamka, ocko, detičky,dedkovia a babičky.Vianoce sú od Ježiška,dal nám lásku do balička.Bolo jej dosť, dostal každý,rozdelil ju raz a navždy.Medzi ľudí, kvietočky,zvieratká aj včeličky.Kúsok lásky zo srdiečka,ukry aj ty do balíčka.

 • PEČENIE MEDOVNÍKOV

  Do galérie PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa tešíme na Vianoce a s ich prípravou máme veľa práce. Treba napiecť medovníky, ozdobiť stromček, nacvičiť vianočný program, napísať list Ježiškovi :-)

 • MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

  Do galérie MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

  Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda.

 • DIVADLO- JANKO A MARIENKA

  Do galérie DIVADLO- JANKO A MARIENKA boli pridané fotografie.

  Dňa 15.11.2017 navštívili našu materskú školu herečky s divadielkom: Janko a Marienka. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a herečky odmenili hlasným potleskom.

 • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

  Deň materských škôl

  Dňa 10.11.2017 sme s deťmi oslávili Deň materských škôl. Tento sviatok bol plný hier, zábavy a priateľstiev. Na záver sme si pozreli divadlo: O Jankovi Polienkovi. Dúfame, že sa tento deň deťom veľmi páčil!

 • DEŇ STARÝCH RODIČOV
  24. 10. 2017

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

  Tento krásny sviatok sme oslávili spolu so starými rodičmi vystúpením v kultúrnom dome!

  Do galérie DEŇ STARÝCH RODIČOV boli pridané fotografie.

 • SIMSALALA- DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
  23. 10. 2017

  Do galérie SIMSALALA- DIVADLO boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
  24. 10. 2017

  Ovocie
  Ovocie je dobrá vec,
  vie to každý vzdelanec.
  lepšia ako čokoládka,
  od mamky je hruška sladká.

  Od otecka jabĺčko,
  s chuťou schrúmem ľahúčko.
  Od babičky strapec hrozna,
  každý z nás to dobre pozná.

  Od dedka zjem broskyňu,
  v každú dennú hodinu.
  Zdravý budem plný sily,
  skúste to tiež moji milí!

  Do galérie DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY boli pridané fotografie.

 • Slávnostný začiatok školského roka 2017/2018
  4. 9. 2017
 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V OR. POLHORE
  10. 7. 2017

  Do galérie ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V OR. POLHORE boli pridané fotografie.

 • DEŇ RODINY
  10. 7. 2017

  Do galérie DEŇ RODINY boli pridané fotografie.

 • LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI
  10. 7. 2017

  Do galérie LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI boli pridané fotografie.

strana: