Navigácia

 • VÝMENA DETÍ Z MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY

  Do galérie VÝMENA DETÍ Z MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY boli pridané fotografie.

  Deň 11.1.2019 bol pre deti z materskej školy a z 1. ročníka základnej školy výnimočný. Škôlkári mali možnosť zahrať sa na naozajstných  školákov a sadnúť si do lavíc, školáci, naopak, vrátiť sa do škôlkárskych čias a pobudnúť v triedach plných hračiek a zábavy. Všetkým deťom sa výmena veľmi páčila, no zhodli sa na tom, že sa radšej vrátia tam, kam patria. 

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  Do galérie VIANOČNÁ BESIEDKA boli pridané fotografie.

  Posledné dni starého roka bývajú v našej materskej škole už tradične veľmi rušné. Pripravujeme pre rodičov vianočné vystúpenie. A tak to bolo aj tohto roku. Dňa 13.12. vystupovali deti z 1.,2. a 3. triedy a dňa 14.12. deti zo 4. a 5. triedy. Všetky deti spievali, recitovali, tancovali a vinšovali a nakoniec sa pohostili koláčikmi a medovníkmi. Besiedka sa vydarila a my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie.

 • PEČENIE MEDOVNÍKOV

  Do galérie PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

  Vianoce sa blížia a my máme plné ruky práce- spievame, recitujeme, nacvičujeme tančeky a divadielka a popritom sme stihli napiecť medovníčky. No a či sa vydarili, to sme zisťovali hneď. Keďže boli výborné, odložili sme aj pre rodičov, ktorí sú pozvaní do materskej školy na naše vianočné predstavenie.

 • MIKULÁŠ

  Do galérie MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku...

  Tohtoročný Mikuláš bol výnimočný- okrem osláv Mikuláša v materskej škole sme sa zúčastnili vystúpenia Máša a medveď v kultúrnom dome. Okrem týchto známych rozprávkových postavičiek sme videli artistu, kúzelníčku, žonglérov a šaša. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo a dúfame, že tento zážitok si deti budú pamätať čo najdlhšie.

 • BESEDA S POLICAJTOM

  Dňa 20.11.2018 sme v materskej škole privítali vzácnu návštevu- pána policajta Igora Veselovského. Deti ho očakávali netrpezlivo a  aj s napätím. Predstavil im svoju prácu aj prácu kolegov. Prebral s deťmi dôležitosť správneho oblečenia počas pobytu vonku, najmä používanie reflexných prvkov. Vysvetlil  zásady bezpečnej jazdy na bicykli a pravidlá cestnej premávky týkajúce sa detí a chodcov. Deťom sa beseda veľmi páčila a my dúfame, že si deti  jeho rady zapamätajú a budú sa podľa nich riadiť.

 • OKTÓBER- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  Dňa 29.10. sme potešili našich starkých vystúpením pripravovaným z lásky. Keďže je nás v škôlke veľa a nezmestili by sme sa, tohtoročné vystúpenie sa konalo v kultúrnom dome. Okrem nášho programu sa babičky a dedkovia potešili krásnym srdiečkam a sladkému pohosteniu.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  Aj tento rok sme si v našej materskej škole pripomenuli hodnotu a význam ovocia a zeleniny. Pani učiteľky pre nás pripravili "Deň zdravej výživy", v priebehu ktorého sme spoznávali, ochutnávali, ovoniavali, určovali hmatom či chuťou rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktorú sme si vopred priniesli z domu. Teraz už vieme, čo je prospešné pre naše zdravie a preto sme si sľúbili jesť oveľa viac ovocia a zeleniny.

 • SIMSALALA

  Dňa 22.10.2018 do našej škôlky dotancovala víla Simsalala. Deti zabavila pekným hudobno- tanečným programom na tému: Povolania. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo- zapájali sa spevom, hrou na detské hudobné nástroje a tancom. 

 • BEZPEČNE,HRAVO A ZDRAVO - Nadácia Volkswagen Slovakia

  Do galérie BEZPEČNE,HRAVO A ZDRAVO - Nadácia Volkswagen Slovakia boli pridané fotografie.

  Naša materská škola sa zapojila do projektu zamestancov Volkswagen. V tomto projekte sme uspeli a získali sme dotáciu vo výške 1000 euro na zabezečenie dopadových podložiek pod preliezku. V spolupráci s obcou a dobrovoľníkmi boli tieto podložky zaobstarané a položené pod preliezku so šmýkačkou. Následne bol upravený terén okolo podložiek na zabezpečenie bezpečnosti detí. Za spoluprácu ďakujeme!

 • ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

   Krásny je náš život v škôlke, pestrý ako dúha, veď pani učiteľka je nám mama druhá...

  Dňa 3. septembra sa otvára brána materskej školy  v ktorej privítame 104 detí. Dúfame, že aj tento šk. rok bude úspešný a prajeme všetkým veľa síl do nového školského roka.

   

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  Hurá! Hurá! Hurá!

  Koniec školského roka klope na dvere a všetci sa už tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny. Pre niektoré deti to bol prvý rok a možno bol aj náročný. Naučili  sa toho naozaj veľmi veľa a zvládli  to výborne. Preto im prajeme nech sa ich usilovnosť nestratí a pretrvá do ďalších rokov v základnej škole.

 • DEŇ RODINY

  Pane, ktorý si na nebi,zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba na včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od Teba máme. Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame.

  Dňa 8. júna sme slávili Deň rodiny. Keďže nás je v materskej škole veľmi veľa, rozhodli sme sa vystupovať v kultúrnom dome. Pripravili sme  pre rodičov pásmo básní a piesní na tému: "V Kvetinkove", srdiečka s kresbou vlastnej rodiny a pre maminky ešte kvietok do záhrady Za snahu boli deti odmenené potleskom a vrúcnym objatím svojich rodičov. 

 • MDD

  Deti milujú hry a zábavu. Týmto heslom sme sa riadili pri príprave tohtoročného Dňa detí. Pripravili sme pre ne deň plný hier, tanca, spevu, súťaží a samozrejme nechýbali sladké odmeny. Počasie nám prialo a tak sme tento výnimočný deň prežili na škôlkárskom dvore.

 • DEŇ ZEME

  Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

  Hoci sme len malí škôlkári, aj my chceme pomáhať zachraňovať planétu. Vieme, čo do prírody nepatrí, vieme  triediť odpad a robiť všetko pre to, aby bola Zemeguľa veselá. A aby bola veselá aj naša škôlka, začali sme blízko- na škôlkárskom dvore. Vyzbierali sme odpadky, vyčistili trávnik od kamienkov, pohrabali suchú trávu a odmenou nám bola hra na krásnom a čistom dvore.

 • BESEDA S POLICAJTMI

  Do galérie BESEDA S POLICAJTMI boli pridané fotografie.

  Dňa 11.4.2018 nás v materskej škole navštívili policajti. Bolo zaujímavo a veselo. Zaujímavo preto, lebo sme sa rozprávali o správaní sa na ceste a o bezpečnosti pri jej prechádzaní a veselo preto, lebo nám aj zahrali na  hudobných nástrojoch. Dokonca sme si s nimi zaspievali a zatancovali. Mali sme možnosť spoznať ich aj z inej stránky. Tento zážitok sa nám veľmi páčil a dúfame, že ostaneme kamaráti.

 • SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ

  Do galérie SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ boli pridané fotografie.

  Dňa 28.3.2018 v našej materskej škole prebehla súťaž v speve ľudových piesní. Najskôr prebehlo triedne kolo a následne celoškôlkárske.  Víťazom blahoželáme!   

  1. Evelínka Kozaňáková, 2. Viktória Vojtkuliaková, 3. Jakub Vojtkuliak, 4. Alexander Šustek

  1. Silvia Bartošová, 2. Nela Vojtkuliaková, 3. Benjamín Briš, 4. Samuel Bystričan

 • SÚŤAŽ V RECITÁCII

  Do galérie SÚŤAŽ V RECITÁCII boli pridané fotografie.

  Dňa 27.3.2018 sa v našej materskej škole konala triedna a následne celoškôlkárska súťaž v recitácii. Deti sa básne učili doma už mesiac vopred. Z triedneho kola postupovalo  päť detí, ktoré reprezentovali v celoškôlkarskom kole. Víťazi boli vyhlásení v dvoch kategóriách a to: 

  Motýliková a Lienočková trieda: 1. Dorota Madliaková, 2. Emka Jašicová, 3. Miško Vojtkuliak            Srdiečková, Pastelková a Kvietočková trieda: 1. Samuel Bystričan, 2. Anetka Rypáková, 3. Erika Jamuľáková, 4. Lukáš Bystričan

 • Marec- mesiac knihy

  Do galérie Marec- mesiac knihy boli pridané fotografie.

  V priebehu mesiaca Marec bolo u nás veselo. Do našej materskej školy zavítali rodičia a čítali deťom rozprávky a príbehy z najobľúbenejších kníh, ktoré deti priniesli z domu. Za ich ochotu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Luskáčik

  Do galérie Luskáčik boli pridané fotografie.

  Dňa 21.3.2018 sa naše deti zúčastnili matematickej olympiády "Luskáčik" v Materskej škole Zákamenné. Snažili sa zo všetkých síl a robili dobré meno našej materskej škole. Za usilovnosť a dobrú prácu boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

 • KARNEVAL

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

  Dňa 7.2.2018 sa z materskej školy ozývala hudba a smiech. Deti sa zabávali na maškarnom plese- tancovali, súťažili a hrali sa. Náladu im vylepšili krásne masky, za ktoré dostali ceny a spolu s nezabudnuteľnými  spomienkami si ich hrdo odnášali domov.

strana: