• To sme my
   • Aj my sme deti ako iné.
    Učíme sa neustále, všetko čo nás zaujíma.
   • Aj my sa hráme
   • Preliezky to je naše.
    Najviac nás baví hrať sa, preliezať a popritom sa učiť niečo nové.
 • Rýchle odkazy

 • Novinky

   • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

   • 30. 6. 2022
   • Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila....

    Vo štvrtok 30.6. 2022 sa zišla celá materská škola v kvietočkovej triede, aby sme sa slávnostne rozlúčili s našimi predškolákmi. Dopoludnie sme prežili v tanci a súťažiach-  proste bolo veselo. Ale veru vypadla aj nejaká slzička, lebo lúčenie nie je jednoduché.

     Oci, mami pamätáte ako ste ma prvý krát viedli do škôlky? Dnes som už veľký predškolák a čoskoro veľký žiak. Prajeme našim predškolákom veľa úspechov v škole.

   • TURISTICKÁ VYCHÁDZKA

   • 28. 6. 2022
   • Začiatok leta a blížiaci sa koniec školského roka sú vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku ku kameňolomu sme využili na to, aby deti lepšie spoznali našu dedinu a  krásu okolitej prírody. Po túre si deti vychutnali piknik v altánkoch pri vodnej nádrži.

   • VÝLET VLÁČIKOM

   • 23. 6. 2022
   • Keďže sa školský rok blíži ku koncu, rozhodli sme sa zorganizovať deťom výlet na Oravskú železničku. Okrem zážitku z jazdy autobusom a vláčikom deti hľadali  zatúlané rozprávkové bytosti. Cesta končila pri  oravskej chalúpke, v ktorej mohli vidieť predmety a spôsob života našich predkov. Tí zdatnejší a menej bojazliví sa pokochali pohľadom z výhliadkovej veže. Hladní sa posilnili jedlom a sladkosťou, ktoré im nabalili ich maminky. Počasie sa nám vydarilo a prežili sme deň plný neopakovateľných zážitkov.

   • KOCÚR V ČIŽMÁCH

   • 14. 6. 2022
   • Dňa 14.6.2022 sme mali možnosť prežiť veselé dobrodružstvá prešibaného kocúra. Spolu s dobrým Jankom, peknou princeznou a černokňažníkom nás zaviedli  do sveta rozprávok, ktorý bol plný veršov, humoru a pesničiek.  Kocúr v čižmách nám ukázal  ako si treba veriť, ako sa netreba v živote vzdávať a aké sú dôležité medziľudské vzťahy. 

     

   • NÁVŠTEVA U HASIČOV

   • 7. 6. 2022
   •  

    7.6.2022 sme s deťmi  navštívili Hasičskú stanicu v Námestove. Profesionálni hasiči nás oboznámili s najnovšou technikou, porozprávali o svojej činnosti a vysvetlili nám, ako sa zachovať v prípade požiaru. Naši deti boli vzorní poslucháči a  niektoré činnosti  si mohli aj prakticky vyskúšať. Profesionálnym hasičom chceme veľmi pekne poďakovať za nové vedomosti a za príjemne  strávené dopoludnie.

     

   • MDD

   • 2. 6. 2022
   • Školský rok sa prehupol do posledného mesiaca. Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. A kedy by si ho mohli deti krajšie  vychutnať, ak nie vtedy, keď oslavujú svoj sviatok – MDD.

    Pani učiteľky sa preto s deťmi 1.6.2022  zišli v kvietočkovej triede a pozreli si krátke divadielko, ktoré nám pripravili  praktikantky. Po divadielku nasledovali súťaže  v rôznych disciplínach, kde deti mohli  prejaviť radosť z pohybu : skákanie vo vreci, prekážková dráha, hod loptičkami, prevliekanie kruhov...

    Za splnené úlohy im pani učiteľky nalepili  nálepky- myšky, ktoré boli dôkazom splnenia úloh. Na koniec ich čakala ešte sladká odmena a medaila.

    Už teraz sa deti tešia na budúci rok plný zábavy.

     

   • DEŇ RODINY

   • 31. 5. 2022
   • Vyrástol raz jeden dom,ocko s mamkou bývali v ňom.

    Obaja sa radi mali,dlho sami nezostali.

    Raz a dva tu boli deti,slniečko aj na nich svieti.

    Už to nie je novina,je to veľká rodina.

     Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť čas s oboma rodičmi. Rodičia sú pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Tento rok sme sa rozhodli osláviť Deň matiek i Deň otcov spoločne a to krásnym programom ku Dňu rodiny. Deti mali okrem vystúpenia pre rodičov nachystané aj darčeky  a kvety. Dúfame, že sa nám podarilo pripraviť pre rodičov krásne popoludnie plné lásky svojich detí. 

   • DIVADLO: O JANKOVI A MARIENKE

   • 12. 5. 2022
   • Vo štvrtok 12.5.2022 zavítalo do MŠ Divadlo zo šuflíka s bábkovým predstavením o „Jankovi a Marienke“. Túto známu rozprávku herci predstavili v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. Hrdinovia príbehu Janko a Marienka sa stratili v hlbokom lese. V tmavej hore objavili sladké prekvapenie, domček z medovníčkov, ale v chutnej chalúpke na nich striehla zlá ježibaba. Tento príbeh mal šťastný koniec a svedčili o tom aj usmiate tváričky našich detí.

   • PRVÁ POMOC

   • 5. 5. 2022
   • V materskej škole sa dňa 4.5.2022 konala beseda na tému: Prvá pomoc. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých a potrebných informácií ako reagovať v prípade rôznych poranení a ako privolať pomoc. Spestrením bola ukážka pomôcok pre prvotné ošetrenia.

     

   • SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ

   • 29. 4. 2022
   • Súťaž v speve ľudových piesní s názvom „Štrngalky" sa už stala tradíciou  našej materskej školy.. Súťaže sa zúčastnili všetky deti, ktoré sa doma s rodičmi alebo starými rodičmi naučili zaspievať ľubovoľnú ľudovú pieseň. Na úvod prebehli vo všetkých triedach triedne kolá a potom sa pred porotou, ktorá pozostávala z pani učiteliek  predviedli malí ľudoví speváci a speváčky, víťazi z každej triedy. Za svoju odvahu a úsilie ich okrem obrovského potlesku čakala aj malá odmena. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť deťom ľudový folklór a umožniť im aktívne spoznať rozmanitosť ľudových piesní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili organizácie celého podujatia a zvlášť si ceníme ochotu a snahu rodičov a starých rodičov, ktorí pripravili svoje deti na túto súťaž.

    Umiestnenia: 1. kategória (5-6 ročné deti)                    

    1. miesto: Richard Kuhejda                                           

    2. miesto: Lea Martvoňová                                           

    3. miesto: Eliška Smarkoňová 

             

     2.kategória (3-4 ročné deti)

     1. miesto: Sára Hollá

     2. miesto: Tatiana Sochuľáková  

     3. miesto: Oliver Dibdiak

   • DEŇ ZEME

   • 27. 4. 2022
   • 22. apríla sme už tradične v materskej škole oslavovali Deň Zeme. Spoločnými aktivitami sme vzbudzovali u detí potrebu šetrnejšieho správania sa k prírode a prebúdzali sme v nich vedomie, že ochrana životného prostredia je pre ich ďalší život dôležitá. Deti z našej škôlky počas dňa výtvarným a pracovným stvárnením prírody poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť  starostlivosti o našu Zem. Kreslili, rozprávali sa o prírode, rastlinkách, zvieratkách  a živočíchoch. Počas pobytu vonku zbierali odpadky a čistili okolie MŠ.

   • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

   • 20. 4. 2022
   • Dňa 20.4.2022 prebehol slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Kvôli pandemickej situácii sa deti zápisu nezúčastnili  spolu s rodičmi, ale v priebehu dňa so svojimi pani učiteľkami. Základná škola pripravila deťom krásny program formou divadla o Šípovej Ruženke a deti pomáhali plniť úlohy na jej vyslobodenie. Deťom sa v škole veľmi páčilo a domov si okrem spomienok odniesli pekné  darčeky. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám 4. ročníkov a deťom z divadelného krúžku, ktoré nás celým dopoludním sprevádzali.

   • MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

   • 1. 4. 2022
   • V našej MŠ sa uskutočnila 1.4.2022 súťaž v recitácii. Deti bolii veľmi pekne pripravené, nemali strach a zapamätali si pomerne dlhé básničky. Našou snahou je u detí rozvíjať pekné kultúrne vystupovanie a pestovať vzťah k poézii, čo sa, myslím si, vďaka tejto akcii podarilo.

   • DIVADLO ČÁRY- MÁRY

   • 22. 3. 2022
   • Dočkali sme sa!

    Po uvoľnení epidemiologických opatrení sme konečne v našej materskej škole mohli privítať hercov z Divadla Portál, ktorí prišli deťom zahrať detektívnu rozprávku o hľadaní strateného prútika. Je to príbeh čarodejnice, ktorá pri svojom pátraní po prútiku stretáva veľa zaujímavých ľudí.

    Bol to veľmi pekný príbeh, krásne kulisy a veľký hudobný a divadelný zážitok. Ďakujeme!

     

   • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

   • 13. 3. 2022
   •  

    Zápis detí do materskej školy na  školský rok 2022/2023

    Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERKEJ ŠKOLY NOVOŤ na školský rok 2022/2023 je od 20.05.2022 do 06.06.2022. Zákonní zástupcovia detí si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo ju  vyhľadať v sekcii: O škôlke, v časti: Dokumenty. (Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie)

    Žiadosť treba odovzdať osobne v budove materkej školy v termíne od 20.05.2022 do 06.06.2022  s dôrazom na dodržanie hygienicko- epidemiologických opatrení!

    Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia /alebo zákonní zástupcovia/ a doložia tiež vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z.z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

    Zákonné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

    V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ budú na základe žiadosti o prijatie do MŠ do  naplnenia kapacity zariadenia prednostne prijaté deti:

    1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné do spádovej MŠ podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa (Novoť),

    2. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné vo všeobecnosti ( iná adresa trvalého pobytu),

    3. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. príslušného (prebiehajúceho) roka vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v nasledujúcom školskom roku o predčasné zaškolenie, pričom so žiadosťou predloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v Novoti,

    4. deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ v Novoti aj v prebiehajúcom školskom roku,

    5. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky a sú primerane samostatné,

    6. deti s trvalým pobytom v Novoti,

    7. deti zamestnancov ZŠ s MŠ a obce Novoť (zriaďovateľa školy),

    8. ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

    - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

    - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

    - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

    Výnimočne možno prijať dieťa aj od dovŕšenia dvoch rokov veku.

    Deti, ktoré materskú školu už navštevovali v predchádzajúcom školskom roku, nemusia podávať novú žiadosť!!!

   • KARNEVAL

   • 25. 2. 2022
   • Všetkým sa na známosť  dáva,

    že v našej škôlke bola nevídaná sláva.

    Na  tú oslavu si krásavci aj krásky,

    prichystali dopredu na KARNEVAL  masky.

    Dňa 25.2.2022 sa v materskej škole ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaný karneval. Deti sa v maskách hrali, tancovali a zabávali. Za odmenu každý účastník karnevalu dostal cenu .

     

   • PEČENIE MEDOVNÍKOV

   • 8. 12. 2021
   • Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Porozprávali sme sa o prichádzajúcich vianočných sviatkoch i o pečení medovníkov. Cesto sme si vyvaľkali a deti už s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky.Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka. Pomáhali aj tety upratovačky a tety kuchárky.  To, že sa vydarili sme vyskúšali hneď po príchode z obedu. 

   • MIKULÁŠ

   • 6. 12. 2021
   • A znovu tu máme Mikuláša, jeden z najobľúbenejších dní v roku pre naše deti. Svätý Mikuláš nosí sladké prekvapenia. Tradíciou býva, že si deti odmenu vyslúžia  mikulášskou básničkou a pesničkou. A nebolo tomu inak ani tento rok. Deti sa v priebehu minulého týždňa učili básne a piesne, ktoré mu s radosťou prednášali. Pri rozlúčke mu sľúbili, že budú poslúchať, všetko papať a pekne sa hrať s kamarátmi. :-)

   • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

   • 4. 11. 2021
   • Na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu / SV OMEP/ vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý je 4. novembra. Práve 4. novembra 1829 grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu.

    Aj naša materská škola sa  zapojila do týchto osláv. Deti prežili deň plný spevu, tanca, súťaží a zábavy. Veríme, že aj my sme prispeli k naplneniu odkazu grófky Brunswickovej: „Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

   • DEŇ STARÝCH RODIČOV

   • 1. 11. 2021
   • Október sa nesie v znamení úcty k starším. Keďže je tento rok opäť nepriaznivá epidemiologická situácia, spoločné stretnutie sme nemohli zorganizovať. Ale na svojich starkých sme nezabudli! Naučili sme sa pesničku a básničku, vyrobili sme srdiečka. S týmto darčekom sa deti za svojimi starými rodičmi vybrali so svojou rodinou. Dúfame, že babičky a deduškov potešili aj takýmto spôsobom. 

     

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 645568