Navigácia

 • KARNEVAL

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

  Dňa 7.2.2018 sa z materskej školy ozývala hudba a smiech. Deti sa zabávali na maškarnom plese- tancovali, súťažili a hrali sa. Náladu im vylepšili krásne masky, za ktoré dostali ceny a spolu s nezabudnuteľnými  spomienkami si ich hrdo odnášali domov.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

  Riaditeľ ZŠ A MŠ Mgr. Ľuboš Paták, týmto oznamuje, že termín odovzdania Žiadostí o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 je od 30.04.2018 do 04.05.2018.

  Zákonní zástupcovia si môžu žiadosť vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo ju nájdete na www.msnovot.edupage.org

  Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia /alebo zákonní zástupcovia/ a doložia tiež vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. na základe žiadosti zákonného zástupcu. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku.

  Podľa kapacity MŠ sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

  a./ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

  b./ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  c./ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  Do galérie VIANOČNÁ BESIEDKA boli pridané fotografie.

  Vianoce 

  Vianoce sú, keď sme spolu,keď rodina sadá k stolu.Mamka, ocko, detičky,dedkovia a babičky.Vianoce sú od Ježiška,dal nám lásku do balička.Bolo jej dosť, dostal každý,rozdelil ju raz a navždy.Medzi ľudí, kvietočky,zvieratká aj včeličky.Kúsok lásky zo srdiečka,ukry aj ty do balíčka.

 • PEČENIE MEDOVNÍKOV

  Do galérie PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sa tešíme na Vianoce a s ich prípravou máme veľa práce. Treba napiecť medovníky, ozdobiť stromček, nacvičiť vianočný program, napísať list Ježiškovi :-)

 • MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

  Do galérie MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

  Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Poďte, deti, detičky, rozbaľte si balíčky. Kto poslúchal mamku, ocka, na každého darček počká. Kto bol samá nezbeda, tomu beda, prebeda.

 • DIVADLO- JANKO A MARIENKA

  Do galérie DIVADLO- JANKO A MARIENKA boli pridané fotografie.

  Dňa 15.11.2017 navštívili našu materskú školu herečky s divadielkom: Janko a Marienka. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a herečky odmenili hlasným potleskom.

 • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

  Deň materských škôl

  Dňa 10.11.2017 sme s deťmi oslávili Deň materských škôl. Tento sviatok bol plný hier, zábavy a priateľstiev. Na záver sme si pozreli divadlo: O Jankovi Polienkovi. Dúfame, že sa tento deň deťom veľmi páčil!

 • DEŇ STARÝCH RODIČOV
  24. 10. 2017

  Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

  Tento krásny sviatok sme oslávili spolu so starými rodičmi vystúpením v kultúrnom dome!

  Do galérie DEŇ STARÝCH RODIČOV boli pridané fotografie.

 • SIMSALALA- DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
  23. 10. 2017

  Do galérie SIMSALALA- DIVADLO boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
  24. 10. 2017

  Ovocie
  Ovocie je dobrá vec,
  vie to každý vzdelanec.
  lepšia ako čokoládka,
  od mamky je hruška sladká.

  Od otecka jabĺčko,
  s chuťou schrúmem ľahúčko.
  Od babičky strapec hrozna,
  každý z nás to dobre pozná.

  Od dedka zjem broskyňu,
  v každú dennú hodinu.
  Zdravý budem plný sily,
  skúste to tiež moji milí!

  Do galérie DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY boli pridané fotografie.

 • Slávnostný začiatok školského roka 2017/2018
  4. 9. 2017
 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V OR. POLHORE
  10. 7. 2017

  Do galérie ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V OR. POLHORE boli pridané fotografie.

 • DEŇ RODINY
  10. 7. 2017

  Do galérie DEŇ RODINY boli pridané fotografie.

 • LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI
  10. 7. 2017

  Do galérie LÚČIME SA S PREDŠKOLÁKMI boli pridané fotografie.

 • DEŇ RODINY
  10. 7. 2017

  Do galérie DEŇ RODINY boli pridané fotografie.

 • DeŇ DETÍ S PÁNMI POLICAJTMI A SLAVNOSTNE OTVORENIE DOPRAVNÉHO IHRISKA
 • SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ
  10. 7. 2017

  Do galérie SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ boli pridané fotografie.

 • MESIAC KNIHY V MATERSKEJ ŠKOLE
  29. 3. 2017

  Už aj deti vedia, že marec je mesiac knihy a preto si ho každoročne v MŠ spríjemňujeme čítaním rozprávok rodičmi. Deťom sa tieto spríjemnené dopoludnia veľmi páčili.

  Do galérie MESIAC KNIHY V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

 • Karneval
  9. 2. 2017

  Každoročný karneval mal aj tento rok u detí veľký úspech. V našej materskej školy sa zišli rôynorodé masky, ktoré sa zabávali s pani učiteľkami  počas veselého dopoludnia.. 

   

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Keď prídu Vianoce
  21. 12. 2016

  Zima prišla, vietor duje,
  vonku sniežik poletuje.
  Cez oblok sa tlačí mráz,
  Vianoce už sú tu zas.

  Deti v očiach iskru majú,
  svetielko ňou zažínajú.
  teplom svojho srdiečka,
  zohrejú aj Ježiška.

  Sniežik ešte padá, padá,
  človek lásku stále hľadá.
  Ježiško k nám príde včas,
  daruje nám pokoj, lásku,
  uloženú v nás!
   

   

   

  Do galérie Keď prídu Vianoce boli pridané fotografie.

strana: