Navigácia

Zoznam tried

Názov
1 Triedny učiteľ Bc.Tatiana Vlčáková
2 Triedny učiteľ Mgr. Emília Veselovská
3 Triedny učiteľ Katarína Brenkusová
4 Triedny učiteľ Darina Srnčíková
5 Triedny učiteľ Mgr. Monika Dopaterová

© aScAgenda 2019.0.1124 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.09.2018