Navigácia

Zoznam tried

Názov
Kvietočková Triedny učiteľ Mgr. Monika Dopaterová
Lienočková Triedny učiteľ Bc.Tatiana Vlčáková
Motýliková Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Kormaňáková
Pastelková Triedny učiteľ Katarína Brenkusová
Srdiečková Triedny učiteľ Darina Srnčíková

© aScAgenda 2018.0.1071 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2017