Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Katarína Brenkusová Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
Triedna učiteľka: 3
katarina.brenkusova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Dopaterová Triedna učiteľka: 5
monika.dopaterova@zsnovot.edu.sk
 
 
Veronika Durčáková Učiteľka
 
 
Viera Serdelová Učiteľka
 
 
Darina Srnčíková Triedna učiteľka: 4
darina.srncikova@zsnovot.edu.sk
 
 
Mgr. Emília Veselovská Triedna učiteľka: 2
 
 
Bc. Tatiana Vlčáková Triedna učiteľka: 1

© aScAgenda 2019.0.1124 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.09.2018